www.iraniansoudsanaat.ir www.iraniansoudsanaat.ir www.iraniansoudsanaat.ir
 


 
www.iraniansoudsanaat.ir www.iraniansoudsanaat.ir www.iraniansoudsanaat.ir
www.iraniansoudsanaat.ir www.iraniansoudsanaat.ir www.iraniansoudsanaat.ir
 
مشاوره، طراحی، مونتاژ و نصب آسانسور، پله برقی و بالابر
 
 
www.iraniansoudsanaat.ir www.iraniansoudsanaat.ir www.iraniansoudsanaat.ir
www.iraniansoudsanaat.ir www.iraniansoudsanaat.ir www.iraniansoudsanaat.ir
  انواع مدلهاي آسانسورهاي چرخ دنده اي

EHM500/EHM700 EHM900/EHM1200 
 
500/700 kg  Lifting Capacity  
1.65 × 1.40 m Loading Platform Dimension
120 m Max Lifting Height 
25/20 m/min Lifting Speed 
 
Lifting Capacity 900/1200 kg
Loading Platform Dimension 1.65×1.40/2.2×14
Max Lifting Height 120/100 m
Lifting Speed 25/20 m/min

EP2818 TWIN MAST EP2818 SINGLE MAST 
Max Platform Length 21.60 m
Max Platform Width 1.60 m
Max Lifting Capacity 2600 kg
Max Lifting Height 80 m
Lifting  Speed 10.6 m/min
Max Platform Length 5.60 m
Max Platform Width 1.60 m
Max Lifting Capacity 1250 kg
Max Lifting Height 80 m
Lifting  Speed 10.6 m/min
 

EP3125 TWIN MAST EP3125 SINGLE MAST 
   
Max Platform Length 28.01 m
Max Platform Width 2.00 m
Max Lifting Capacity 3500 kg
Max Lifting Height 120 m
Lifting  Speed 10.6 m/min
Max Platform Length 8.75 m
Max Platform Width 2.00 m
Max Lifting Capacity 1650 kg
Max Lifting Height 120 m
Lifting  Speed 10.6 m/min
 


EHP400/EHP800  
 
400/800 kg o 5/7 persone Lifting Capacity  
1.10 × 1.65 × H 2.55 m Loading Platform Dimension
120 m Max Lifting Height 
25 m/min Lifting Speed 
 
 
www.iraniansoudsanaat.ir www.iraniansoudsanaat.ir www.iraniansoudsanaat.ir
www.iraniansoudsanaat.ir www.iraniansoudsanaat.ir www.iraniansoudsanaat.ir
کلیه حقوق این سایت نزد www.iraniansanat.com محفوظ است.
     
www.iraniansoudsanaat.ir www.iraniansoudsanaat.ir www.iraniansoudsanaat.ir www.iraniansoudsanaat.ir