www.iraniansoudsanaat.ir www.iraniansoudsanaat.ir www.iraniansoudsanaat.ir
 


 
www.iraniansoudsanaat.ir www.iraniansoudsanaat.ir www.iraniansoudsanaat.ir
www.iraniansoudsanaat.ir www.iraniansoudsanaat.ir www.iraniansoudsanaat.ir
 
مشاوره، طراحی، مونتاژ و نصب آسانسور، پله برقی و بالابر
 
 
www.iraniansoudsanaat.ir www.iraniansoudsanaat.ir www.iraniansoudsanaat.ir

www.iraniansoudsanaat.ir

www.iraniansoudsanaat.ir

www.iraniansoudsanaat.ir

 

آسانسورهاي داراي سيستم رانش كششي 

اين آسانسورها معمولاً بوسيله يك فلكه كشش و توسط يك موتور الكتريكي به حركت در مي‌آيند. يك ترمز مكانيكي كه بصورت الكتريكي كنترل مي‌شود به اين ساختار اضافه مي‌گردد تا ايمني حركت آن را تأمين كند. اين ترمز زماني عمل مي‌كند كه منبع تغذيه برقي آن قطع مي‌شود. بين موتور و فلكه كششي يك گيربكس قرار دارد تا سرعت موتور را با سرعت فلكه كشش هماهنگ كند. براي اين كار معمولاً از موتورهاي جريان متناوب 4 يا 6 قطبي استفاده مي‌شود. هدف ديگر استفاده از گيربكس در اين سيستم كاهش گشتاور مي‌باشد. گيربكس توانايي تأمين گشتاور قابل توجه مورد نياز ايجاد شده توسط فلكه كشش را از موتوري با گشتاور پائين تر دارد و لذا سبب كاهش ابعاد موتور مي‌شود. در حقيقت اندازه موتور بيش از آنكه به توان خروجي آن بستگي داشته باشد به گشتاور خروجي وابسته است. در هر حال نيرومحركه اينگونه آسانسورها به شرح زير مي‌باشد:

1- بالابرهاي گيربكسي Gear machine

2- بالابرهاي  بدون گيربكس  Gearless Hoist Machine

3- بالابرهاي بدون گيربكس باموتورهاي سنكرون و آسنكرون

4- بالابرهاي  بدون گيربكس در آسانسورهاي فاقد موتورخانه Room Less

5- بالابرهاي بدون گيربكس براي ظرفيتهاي بالا

6- كنترل الكتريكي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.iraniansoudsanaat.ir

www.iraniansoudsanaat.ir

www.iraniansoudsanaat.ir

www.iraniansoudsanaat.ir www.iraniansoudsanaat.ir www.iraniansoudsanaat.ir
کلیه حقوق این سایت نزد www.iraniansanat.com محفوظ است.
     
www.iraniansoudsanaat.ir www.iraniansoudsanaat.ir www.iraniansoudsanaat.ir www.iraniansoudsanaat.ir