www.iraniansoudsanaat.ir www.iraniansoudsanaat.ir www.iraniansoudsanaat.ir
  
www.iraniansoudsanaat.ir www.iraniansoudsanaat.ir www.iraniansoudsanaat.ir
www.iraniansoudsanaat.ir www.iraniansoudsanaat.ir www.iraniansoudsanaat.ir
 
مشاوره، طراحی، مونتاژ و نصب آسانسور، پله برقی و بالابر
 
 
www.iraniansoudsanaat.ir www.iraniansoudsanaat.ir www.iraniansoudsanaat.ir

www.iraniansoudsanaat.ir

www.iraniansoudsanaat.ir

www.iraniansoudsanaat.ir

 

آسانسور (Elevator)

آسانسور وسيله‌اي دائمي است كه در ساختمانها براي جابجايي عمودي افراد، بار و يا هر دو كه در ترازهاي معين توقف مي‌كند و داراي يك اتاقك (كابين) است. اين اتاقك بين حداقل دو ريل راهنما از جنس سخت (صلب) كه عمودي (يا با حداكثر انحراف 15 درجه از خط قائم) هستند حركت مي‌كند.

آسانسورها در يك تقسيم‌بندي كلي به دو گروه اصلي تقسيم مي‌شوند:

 الف- آسانسورهايي كه اشخاص مجاز به سوارشدن در آن هستند. (مسافربر، مسافربر- باربر، تخت‌بر) ساختار و ابعاد اتاقك اين آسانسورها طوري است كه به آساني براي مسافران و بارهاي مورد نظر قابل دسترسي و استفاده است.

 ب– آسانسورهايي كه اشخاص مجاز به سوارشدن در آن نيستند (خدماتي يا Service Lift غذابر ، كتاب بر) ابعاد و ساختار اتاقك اين آسانسورها طوري است كه براي انسانها قابل دسترسي و استفاده نمي‌باشد براي تحقق اين امر سطح كف آن از يك متر مربع ، عمق آن از يك متر و ارتفاع آن از 2/1 متر نبايد بيشتر باشد.

 

 

آسانسور تخت بر

 آسانسور تخت بر

 آسانسور خودروبر  

 آسانسور  باربر

            

                                                                        

حركت آسانسور به دو روش انجام مي گيرد:

1. آسانسور با رانش مثبت  Positive Service Lift: كه با زنجير يا طناب فولادي آويزان شده و نيروي رانشي بطريقي از اصطكاك به آن وارد مي شود.

2. آسانسور با سيستم محركه كششي Traction Drive Lift: كه به واسطه اصطحكاك بين فلكه رانش و طنابهاي فولادي حركت مي كند.

 

 

مقررات و توصيه هاي ايمني هنگام استفاده ازآسانسور

 

نکاتي درباره ايمني و استفاده از آسانسور :

1- در هنگام استفاده از آسانسور حتما بايد به ظرفيت نهائي آن توجه شود، که بايد بر روي پلاک مشخصات، در کابين نصب باشد. اصولا آسانسور بايد مجهز به سيستم هشدار ظرفيت مجاز و غير مجاز باشد.

2- هرگز در حال گفتگو، به صورت عقب يا از پهلو به کابين آسانسور وارد نشويد. همواره هنگام ورود به کابين آسانسور، از وجود کابين در مقابل خود مطمئن شويد و رو به کابين وارد شويد. از روشهاي اطمينان از وجود کابين، ديدن تصوير خود در آينه کابين و مشاهده افراد در کابين است.

3- اگر زماني در آسانسور محبوس شديد هرگز نترسيد، اول بر ترس خود غالب شويد و کنترل خود را به دست آوريد، سپس دست به اقدامات زير بزنيد: زنگ خطر آسانسور را به صدا در آوريد، اگر در کابين تلفن نصب است از آن يا از تلفن همراه خود براي درخواست کمک استفاده نماييد، در غير اينصورت با صداي بلند ولي خونسرد مکررا درخواست کمک كنيد.

 

مقررات ايمني سيستم محرکه و ترمز آسانسور :

1- اگر کابين با 125% بار اسمي خود در سرعت معمول خود حرکت کند، ترمزها بايد قادر به توقف کامل سيستم باشند و بلافاصله سيستم را در حالت ساکن نگهدارند.

2- آسانسور بايد مجهز به سيستم ترمزي باشد که در مواقع قطع منبع تغذيه موتور اصلي و يا مدارهاي فرمان به صورت خودکار سيستم متحرکه را متوقف نمايد. در صورت قطع جريان برق، ترمز بايد بلافاصله عمل نمايد.

3- سيستم ترمز بايد بدون هيچگونه تاخيري پس از قطع مدار باز کننده ترمز، عمل نمايد (ديود با خازني که به طور مستقيم به ترمينال سيم پيچي ترمز متصل است بعنوان يک وسيله تاخير دهنده محسوب نمي شود).

4- استفاده از ترمز نواري ممنوع است.

5- براي قسمتهاي گردنده در دسترس با سطح ناصاف نظير زنجيرها، چرخ زنجيرها و چرخ دنده ها بايستي حفاظت موثري پيش بيني شود .

6- کليه اجزاء گردنده با سطح صاف بايستي به رنگ زرد باشد.
 

مقررات ايمني ريل هاي راهنما و وزنه تعادل:

1- کابين و وزنه تعادل بايستي هر کدام به وسيله حداقل دو ريل راهنماي سخت، هدايت شوند .
2- توان و استحکام ريل ها، متعلقات و اتصالات آنها بايد جهت تحمل نيروهاي ناشي از عملکرد ترمز ايمني (پاراشوت) و همچنين انحناء و پيچشهاي ناشي از بار نامتعادل داخل کابين، کافي باشد .

3- ريل هاي راهنما بايد به گونه اي به براکت ها و سازه ساختمانها محکم شوند که اثرات نامطلوب ناشي از نشست ساختمان يا انقباض بتن، به صورت خودکار يا با تنظيم ساده اي قابل جبران باشد.

4- جوشکاري ريل ها به همديگر يا به براکت ها و ساختمان ممنوع مي باشد .

5- وزنه هاي تعادل داخل قاب مربوطه بايستي به طريقي مهار شده باشند که در اثر ضربات احتمالي شکسته نشده و از قاب خارج نشوند. به قاب وزنه بايد حفاظ يا حفاظ هايي فلزي نصب شوند تا در صورت شکستن کفشک هاي وزنه، قاب از ريل وزنه خارج نشوند.

 

مقررات ايمني سيم بکسل ها و ايمني هاي مکانيکي (ترمز ايمني، گاورنر، ضربه گير):

1- سيم بکسلهاي متصل به کابين و وزنه تعادل مي بايستي حتما از جنس فولاد، حداقل 2 رشته با حداقل قطر 8 ميلي متر باشند و مخصوص آسانسور ساخته شده باشند.

2- ضريب ايمني سيم بکسلها در صورتي که تعداد سيم بکسلها 3 رشته يا بيشتر باشند حداقل 13 ودر صورتيکه 2 رشته باشد حداقل 16 مي باشد.

3- حداقل نسبت بين قطر فلکه ها به قطر سيم بکسل 40 ميباشد.

4- بارهاي وارده بايستي بصورتي يکسان روي کليه رشته هاي سيم بکسل توزيع گردد.

5- کليه فلکه هاي گيربکس و هرزگرد بايستي داراي مانع خروج سيم بکسل از شيار باشند.

6- ترمز ايمني (پاراشوت) صرفا هنگام پايين آمدن کابين فعال بوده و بوسيله فکها يا قرقره هاي درگير با ريلها که در اثر افزايش سرعت کابين از گاورنر فرمان مي گيرد، عمل مي کند.

7- ترمز ايمني (پاراشوت) براي آسانسورهاي با سرعت حداکثر يک متر بر ثانيه از انواع لحظه اي يا نوع تدريجي براي سرعت هاي بيشتر از يک متر بر ثانيه حتما از نوع تدريجي باشد .

8- ترمز ايمني (پاراشوت) مي بايستي ترجيحا در پايين ترين قسمت کابين مستقر شده و پس از عمل کردن فقط با بالا آوردن کابين آزاد گردد.

9- کنترل کننده هاي مکانيکي سرعت (گاورنر) مي بايستي متناسب با سرعت نامي آسانسور و با رعايت مقررات تنظيم و ثابت شده است.

10- سيم بکسل گاورنر مي بايستي با قطر حداقل 6 ميلي متر، داراي حداقل ضريب اطمينان 8 و بسيار انعطاف پذير باشد.

11- کنترل کننده هاي سرعت (گاورنر) بايستي داراي وسيله اي الکتريکي باشد که پس از عملکرد تا آزاد کردن کابين از حرکت آن جلوگيري نمايد.

12- سرعت فعال شدن گاورنر بايد حداقل 115 درصد سرعت اسمي باشد.

13- آسانسورها بايستي داراي ضربه گيرهاي کابين و وزنه تعادل باشند که در پايين ترين حد حرکت کابين و وزنه تعادل و بر روي ستونهايي (سکوهايي) نصب ميشوند و نوع مناسب آنها با توجه به سرعت و ظرفيت آسانسورها انتخاب مي شود.

14- ضربه گيرهاي سيار که با کابين و وزنه تعادل در حرکت هستند، بايستي با ستونهاي (سکوهاي) حداقل نيم متر ارتفاع که در پايين ترين حد حرکت کابين و وزنه تعادل (در چاهک) تعبيه شده اند تماس حاصل نمايند .

15– در هر صورت هنگام نشستن کابين روي ضربه گيرها بايستي فضاي مناسب در چاهک بعنوان جان پناه وجود داشته باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.iraniansoudsanaat.ir

www.iraniansoudsanaat.ir

www.iraniansoudsanaat.ir

www.iraniansoudsanaat.ir www.iraniansoudsanaat.ir www.iraniansoudsanaat.ir
کلیه حقوق این سایت نزد www.iraniansanat.com محفوظ است.
     
www.iraniansoudsanaat.ir www.iraniansoudsanaat.ir www.iraniansoudsanaat.ir www.iraniansoudsanaat.ir