www.iraniansoudsanaat.ir www.iraniansoudsanaat.ir www.iraniansoudsanaat.ir
 


 
www.iraniansoudsanaat.ir www.iraniansoudsanaat.ir www.iraniansoudsanaat.ir
www.iraniansoudsanaat.ir www.iraniansoudsanaat.ir www.iraniansoudsanaat.ir
 
مشاوره، طراحی، مونتاژ و نصب آسانسور، پله برقی و بالابر
 
 
www.iraniansoudsanaat.ir www.iraniansoudsanaat.ir www.iraniansoudsanaat.ir

www.iraniansoudsanaat.ir

www.iraniansoudsanaat.ir

www.iraniansoudsanaat.ir

 

آسانسورهاي داراي سيستم رانش هيدروليكي

در آسانسورهاي با سيستم محركه هيدروليك موتور يك سرعته يك پمپ فرور فته در روغن را به حركت مي‌اندازد. پمپ، روغن را به جك كه كابين را به سمت بالا مي‌برد با فشار مي‌راند.

وقتي كه كابين به سمت پايين حركت مي كند، موتور كار نمي كتد و يك واحد شير برقي سرعت تقريباً ثابتي را براي كابين صرفنظر از ميزان بار تامين مي كند. قتي كه كابين در نزديكي طبقه است، شير برقي مربوطه به تدريج بسته مي شود كه باعث نرمي حركت و دقت در توقف مي شود.

اشكالات مهم آسانسورهاي هيدروليكي در مقايسه با آسانسورهاي كششي برقي سنتي

1- محدوديت طول مسير حركت (با توجه به محدوديت طول جك ها حداكثر 3-4 توقف)

2- محدوديت سرعت (حداكثر يك متر بر ثانيه)

3- محدوديت تعداد استارت در ساعت (حداكثر 90)

4- استفاده از مقدار زياد روغن كه خطر آلودگي دارد.

5- قدرت مصرفي بالا (حداقل سه برابر قدرت يك آسانسور سنتي با همان ظرفيت و سرعت)

 

محاسن آسانسورهاي هيدروليكي در مقايسه با آسانسورهاي كششي برقي سنتي

1- وجود موتورخانه در پائين چاه و دور از آسانسور

2- توانايي بالابردن بارهاي سنگين

3- نيازنداشتن به سقف محكم چاه

4- ايمني بيشتر و نرمي حركت و دقت در توقف

 

 

 

www.iraniansoudsanaat.ir

www.iraniansoudsanaat.ir

www.iraniansoudsanaat.ir

www.iraniansoudsanaat.ir www.iraniansoudsanaat.ir www.iraniansoudsanaat.ir
کلیه حقوق این سایت نزد www.iraniansanat.com محفوظ است.
     
www.iraniansoudsanaat.ir www.iraniansoudsanaat.ir www.iraniansoudsanaat.ir www.iraniansoudsanaat.ir